Bli medlem:

 

                Medlemspriser i 2022:

                 Familie registrert på samme husstand kr. 1.500,-                Seniormedlem kr. 1.000,-                Juniormedlem (man er junior fram til det året man fyller 21 år) kr. 500,-


                Nøkkel-brikke kr. 500,- for nye medlemmer 


                Mistet  nøkkel kr. 500,- eller betalt medlemskontigent for sent. ( ekstra-arbeid sletting og programmering. pengene tilfaller klubben)                 Kontakt: Vegar Knudsen Vatn, mobil 924 83 427,vegar.vatn@gmail.com.