Nytt banedekke og andre oppgraderinger

Postet av Tjøme Tennisklubb den 2. Des 2020

Styret har i løpet av sesongen fått installert et nytt (og forhåpentligvis mer robust) låssystem. Videre har vi fått oppgradert det elektriske anlegget, samt fått montert en utekran (på gavlveggen til venstre for døren til klubbhuset). Det siste er både med sikte på drikkevann til spillere og med sikte på å kunne spyle banedekket. 


Endelig – og ikke minst – har vi inngått kontrakt med et spesialfirma om å få oppgradert dekket på begge banene (resurfacing på godt norsk – noe som innebærer at banedekket slipes ned, ujevnheter tettes og det legges på ny spesialmaling). Dette er noe man er anbefalt å gjøre med 5-7 års mellomrom, og det er nå svært på overtid å få gjort dette. Slikt nytt dekke er relativt kostbart, men vi håper (på grunn av noe akkumulerte midler) å kunne gjennomføre dette uten å måtte øke kontingenten for 2021. Arbeidet er ment utført så tidlig som mulig til våren, helst i løpet av april måned. Men dette avhenger naturligvis en del av været.


Som en følge av de nevnte kostnadene har arbeidet med å skifte kledning m.v. på de to gjenværende veggene på klubbhuset måttet utstå inntil videre. 


30.11.2020 StyretTidsbegrensning for booking av baner

Postet av Tjøme Tennisklubb den 20. Aug 2020

Vi gjør oppmerksom på at det bare kan bookes én time av gangen for singlespill og to timer for double.Avbestilling av baner

Postet av Tjøme Tennisklubb den 14. Jul 2020

Hvis dere må avbestille en banetime, gjør dere det slik:

-logg dere inn på hjemmesiden til Tjøme tennisklubb

-gå til "Min konto"

-velg "Timebestillinger". Da får dere opp et valg for kansellering av bestilt time.Bruk av banene

Postet av Tjøme Tennisklubb den 16. Mai 2020

Det er nå åpnet for spill også mellom andre enn familiemedlemmer, men i så fall kun singlespill inntil videre. Klubbhuset er fortsatt stengt.Valgkomiteens innstilling for 2020

Postet av Tjøme Tennisklubb den 16. Mai 2020

                                                                                                                                             16. mai 2020

 

Valgkomitéens innstilling til nytt styre m.v. i Tjøme Tennisklubb

 

Valgkomitéen foreslår følgende personer valgt:

Styret:

 • Styreleder: Vincent Galtung (nåværende fung. styreleder)
 • Nestleder: Vegar K. Vatn (ny)
 • Styremedlem: Hilde Galtung (ikke på valg)
 • Varamedlem: Liv Karin Wilson

Kontrollkomité: 

Fredrik Huseby

 

Alle foreslås valgt kun for ett år.Årsberetning 2019

Postet av Tjøme Tennisklubb den 16. Mai 2020

                                                                                                                                                     16. mai 2020

 

Årsberetning for 2019 Tjøme Tennisklubb

 

Styrets sammensetning

På årsmøtet for 2018, avholdt 30. mars 2019, ble det valgt helt nytt styre. Som styreleder ble valgt Hedda Berntsen, som nestleder Vincent Galtung og som styremedlem Hilde Galtung. Som vara-medlem ble valgt Liv Karin Wilson, fra det tidligere styret.

Som valgkomite ble valgt (gjenvalgt) Peter Falch som leder, og Runar Danielsen og Ingunn Kjærstad som øvrige medlemmer (også de siste som gjenvalg). Som varamedlem her ble valgt Tom Wilhelm Sigurdson.

Det tidligere styret fortsatte, etter avtale, frem til sommeren 2019.

Nyvalgt styreleder Hedda Berntsen trakk seg i løpet av sommeren 2019, uten å ha tiltrådt, slik at nestleder Vincent Galtung deretter, fra sensommeren 2019, har måttet fungere som styreleder. Styremedlem Hilde Galtung har fungert som nestleder. Varamedlem Liv Karin Wilson har fungert som styremedlem.

 

Styrets arbeid

Det har sensommeren og høsten 2019 ikke vært avholdt formelle styremøter i det nye styret, men vært flere møter mellom det gamle og det nye styret om praktiske forhold rundt overtakelsen av ansvaret for klubben. Videre har fung. styreleder og fung. nestleder hatt løpende uformelt samarbeid om driften av klubben.

Styret v/fung. styreleder har fjernet en del vegetasjon på og rundt banene sensommer og høst 2019, og besørget stenging av anlegget senhøstes 2019. Valgkomiteens leder har stort sett vært den som har stått for gressklippingen hele sesongen. 

Hverken det gamle eller det nye styret har tatt styrehonorar.

 

Årsregnskap

Regnskapet har, som tidligere, vært håndtert av regnskapsbyrået Sky Accounting AS ved Jan Egil Levorsen, Tønsberg.

 Årsmøtet 23.5.20

Postet av Tjøme Tennisklubb den 16. Mai 2020

                                                                                                                                                         16. mai 2020

 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2019 i Tjøme Tennisklubb

 

Styret viser til innkalling til (forsinket) årsmøte for 2019, lagt ut på klubbens hjemmesider 20. april 2020.

Årsmøtet avholdes lørdag 23. mai 2020 kl. 15, på anlegget. Som tidligere opplyst ble årsmøtet utsatt fra 28. mars 2020 på grunn av koronapandemien.

 

Saksliste for årsmøtet:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkallingen (jf. foran) og sakslisten.
 • Velge dirigent og referent.
 • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen (referatet).
 • Behandle årsberetningen.
 • Behandle årsregnskapet.
 • Fastsette medlemskontingent 2020 (styrets forslag: Fortsette med uendrete priser fra 2019, dvs. 1500 for familiemedlemskap, 1000 enkeltmedlemskap senior (500 for junior))
 • Behandle forslag og saker:

Drøfte vedlikeholdsplan.

 • Vedta budsjett for 2020.
 • Foreta følgende valg:
 • Styreleder
 • Nestleder 
 • Styremedlem
 • Varamedlem til styret
 • Kontrollkomité med minst to medlemmer
 • Representanter til idrettsting m.v. – evt. gi styret fullmakt til å oppnevne disse
 • Valgkomité med leder og to øvrige medlemmer, samt et varamedlem (styrets forslag: Nåværende valgkomité fortsetter)

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Valgkomiteens innstilling

 

 Årsmøte samt åpning av banene

Postet av Tjøme Tennisklubb den 20. Apr 2020

Som kjent ble årsmøtet for 2019, som var berammet til 28. mars d.å., utsatt på grunn av koronasituasjonen. Vi gjør nå et nytt forsøk. Det innkalles til årsmøte for 2019 lørdag 23. mai kl. 15, på tennisanlegget. Vi satser på pent vær så vi kan være på terrassen/plenen (ved dårlig vær kommer vi opp med en nødløsning).

Eventuelle forslag til sakersom ønskes behandlet må sendes styret senest to uker før årsmøtet, på epost vincent.galtung@domstol.no.

Saksliste og underlagsdokumenter vil bli lagt ut på klubbens nettsider senest 1 uke før årsmøtet. 

For øvrig kan det opplyses at banene vil bli åpnet i løpet av inneværende uke, dvs. vil være klare til fredag 24. april. Men foreløpig er det KUN tillatt å spille med familiemedlemmer (samme husstand). Vi ber om at man forlater banene fem minutter før timen er slutt, og at alle er forsiktige og følger generelle smittevernregler. Det vil bli foretatt stikkprøvekontroller. Vi håper denne begrensningen til familiemedlemmer vil bortfalle i løpet av kort tid.

 Årsmøte

Postet av Tjøme Tennisklubb den 27. Feb 2020

Det innkalles herved til årsmøte for 2019 i Tjøme tennisklubb lørdag 28. mars 2020 kl. 13, på adresse Hagaliveien 4, 1358 Jar (Bærum) - altså ikke på Tjøme.


Eventuelle forslag til saker som ønskes behandlet må sendes styret senest to uker før årsmøtet, på epost vincent.galtung@domstol.no.


Saksliste og underlagsdokumenter vil bli lagt ut på klubbens nettsider senest 1 uke før årsmøtet.