Årsmøtet 23.5.20

Postet av Tjøme Tennisklubb den 16. Mai 2020

                                                                                                                                                         16. mai 2020

 

Saksliste og saksdokumenter for årsmøte 2019 i Tjøme Tennisklubb

 

Styret viser til innkalling til (forsinket) årsmøte for 2019, lagt ut på klubbens hjemmesider 20. april 2020.

Årsmøtet avholdes lørdag 23. mai 2020 kl. 15, på anlegget. Som tidligere opplyst ble årsmøtet utsatt fra 28. mars 2020 på grunn av koronapandemien.

 

Saksliste for årsmøtet:

 • Godkjenne de stemmeberettigede.
 • Godkjenne innkallingen (jf. foran) og sakslisten.
 • Velge dirigent og referent.
 • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen (referatet).
 • Behandle årsberetningen.
 • Behandle årsregnskapet.
 • Fastsette medlemskontingent 2020 (styrets forslag: Fortsette med uendrete priser fra 2019, dvs. 1500 for familiemedlemskap, 1000 enkeltmedlemskap senior (500 for junior))
 • Behandle forslag og saker:

Drøfte vedlikeholdsplan.

 • Vedta budsjett for 2020.
 • Foreta følgende valg:
 • Styreleder
 • Nestleder 
 • Styremedlem
 • Varamedlem til styret
 • Kontrollkomité med minst to medlemmer
 • Representanter til idrettsting m.v. – evt. gi styret fullmakt til å oppnevne disse
 • Valgkomité med leder og to øvrige medlemmer, samt et varamedlem (styrets forslag: Nåværende valgkomité fortsetter)

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Valgkomiteens innstilling

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.