Årsberetning 2019

Postet av Tjøme Tennisklubb den 16. Mai 2020

                                                                                                                                                     16. mai 2020

 

Årsberetning for 2019 Tjøme Tennisklubb

 

Styrets sammensetning

På årsmøtet for 2018, avholdt 30. mars 2019, ble det valgt helt nytt styre. Som styreleder ble valgt Hedda Berntsen, som nestleder Vincent Galtung og som styremedlem Hilde Galtung. Som vara-medlem ble valgt Liv Karin Wilson, fra det tidligere styret.

Som valgkomite ble valgt (gjenvalgt) Peter Falch som leder, og Runar Danielsen og Ingunn Kjærstad som øvrige medlemmer (også de siste som gjenvalg). Som varamedlem her ble valgt Tom Wilhelm Sigurdson.

Det tidligere styret fortsatte, etter avtale, frem til sommeren 2019.

Nyvalgt styreleder Hedda Berntsen trakk seg i løpet av sommeren 2019, uten å ha tiltrådt, slik at nestleder Vincent Galtung deretter, fra sensommeren 2019, har måttet fungere som styreleder. Styremedlem Hilde Galtung har fungert som nestleder. Varamedlem Liv Karin Wilson har fungert som styremedlem.

 

Styrets arbeid

Det har sensommeren og høsten 2019 ikke vært avholdt formelle styremøter i det nye styret, men vært flere møter mellom det gamle og det nye styret om praktiske forhold rundt overtakelsen av ansvaret for klubben. Videre har fung. styreleder og fung. nestleder hatt løpende uformelt samarbeid om driften av klubben.

Styret v/fung. styreleder har fjernet en del vegetasjon på og rundt banene sensommer og høst 2019, og besørget stenging av anlegget senhøstes 2019. Valgkomiteens leder har stort sett vært den som har stått for gressklippingen hele sesongen. 

Hverken det gamle eller det nye styret har tatt styrehonorar.

 

Årsregnskap

Regnskapet har, som tidligere, vært håndtert av regnskapsbyrået Sky Accounting AS ved Jan Egil Levorsen, Tønsberg.

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.